JAK OSIĄGNĄĆ EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTĄ I ZAWODOWĄ?

inspirujące szkolenia dla:

 • menedżerów
 • sprzedawców
 • doradców klienta
 • pracowników infolinii
CZYM GROŻĄ I JAK ZAPOBIEGAĆ DESTRUKCYJNYM ZJAWISKOM W ŚRODOWISKU PRACY?

nauka eliminowania:

 • stresu,
 • mobbingu,
 • dyskryminacji,
 • molestowania seksualnego,
 • wypalenia zawodowego
 DOSKONAŁE KADRY
 • coaching i mentoring biznesowy
 • coaching kariery i life coaching
 • testy predyspozycji i kompetencji zawodowch
PERFEKCYJNE ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE
 • doradztwo w zakresie zzl
 • doradztwo prawne - prawo pracy
 • outplacement
 • badanie  dopasowania stanowiskowego - "właściwi ludzie na właściwych miejscach"
PLANOWANIE   KARIERY I SKUTECZNE POSZUKIWANIE IDEALNEJ PRACY
 • doradztwo wyboru kariery
 • rozwój umiejęności efektywnego poszukiwania pracy -  szkolenia
 • badanie predyspozycji zawodowych
 • coaching kariery

   O nas               

Nowoczesna Kadra to szkolenia i doradztwo nowej generacji, które wyróżnia jakość, merytoryczność i skuteczność.

Stawiamy na podnoszenie efektywności pracy w firmach i wszelkiego rodzaju organizacjach, a nasze  hasło przewodnie brzmi:

PRACUJ MNIEJ, OSIĄGAJ WIĘCEJ!!!

 Skupiamy się na:

efektywnym wspieraniu rozwoju kompetencji zawodowych i osobistych kadr menedżerskich i pracowniczych;

skutecznym wspomaganiu pracodawców w optymalnym doborze ludzi do stanowisk pracy w myśl zasady

właściwi ludzie na właściwych miejscach, a także w szeroko rozumianym zarzadzaniu zasobami ludzkimi;

fachowej pomocy osobom pozostającym bez zatrudnienia lub rozważającym zmianę pracy, w zaplanowaniu kariery - ścieżek edukacyjno- zawodowych oraz przygotowaniu

do skutecznego znalezienia satysfakcjonującej pracy.

 

W kompleksie usług oferujemy

 • wybór szkoleń wielokierunkowo rozwijających  umiejętności menedżerów i pracowników;
 • edukację w zakresie zapobiegania destrukcyjnym zjawiskom w środowisku pracy takim jak: stres, mobbing, molestowanie, dyskryminacja, wypalenie zawodowe;
 • edukację w zakresie interpretowania i praktycznego stosowania prawa pracy;

 

 • coaching menedżerski, sprzedażowy, kariery;
 • mentoring menedżerski;

 

 • outplacement - program pomocy zwalnianym menedżerom i pracownikom w zaplanowaniu i kontynuacji kariery zawodowej;
 • doradztwo w zakresie: kierowania ludźmi, zarządzania zasobami ludzkimi; planowania karier oraz prawa pracy;

 

 • badanie psychologicznych predyspozycji zawodowych i dopasowania stanowiskowego pracowników do pełnionych funkcji;

 

 • szkolenia dla osób poszukujących pracy;
 • szkolenia dla osób planujących zmianę pracy lub kierunku kariery zawodowej;
 

Dlaczego warto korzystać z naszych usług?

Nasze szkolenia posiadaja wysoki walor praktyczny.  

Wyselekcjonowane treści oraz stosowane w procesie

szkoleniowym metody ułatwiają przyswajanie oraz

transfer zdobytej wiedzy i umiejętności w codzienną

praktykę zawodową. Sprawiają, że uczestnicy osiągają wysoki poziom profesjonalizmu i ponad przeciętne

wyniki na zajmowanych stanowiskach. Dynamicznie wzrasta ich motywacja i zaangażowanie w pracę. Następuje rozwój pozytywnych postaw i relacji interpersonalnych.

Wymiernie zwiększa się sprawność i skuteczność menedżerów oraz harmonijna współpraca pomiędzy kadrą zarządzającą a pracownikami.

 

Niezwykle ważnym uzupełnieniem szkoleń jest coaching, mentoring i doradztwo. Posiadamy w tym zakresie bogate doświadczenie.

Usprawniamy procesy zarządzania zasobami ludzkimi

poprzez wprowadzanie do organizacji dobrych praktyk biznesowych, sprawdzonych narzędzi zarządzania oraz pomoc w opracowywaniu i wdrażaniu skutecznych rozwiązań w sytuacjach codziennych i kryzysowych.

Badamy i diagnozujemy potencjał pracowniczy i predyspozycje do pełnienia określonych funkcji stanowiskowych oraz wskazujemy optymalne kierunki

 rozwoju.

Naszą misją jest integrowanie celów
pracodawców i pracobiorców
oraz pomoc każdej ze stron
w urzeczywistnianiu
planów biznesowych, zawodowych
i życiowych
 

Szkolenia to nasza specjalność

 

 

 

 

Dla organizacji i indywidualnych przedsiębiorców

Specjalizujemy się w szkoleniach ukierunkowanych na rozwój kompetencji osobistych i zawodowych kadr menedżerskich, pracowników

merytorycznych i wykonawczych oraz w szkoleniach z zakresu zapobiegania patologicznym zjawiskom w środowisku pracy (stres, wypalenie zawodowe, mobbing, molestowanie, dyskryminacja).

 

Dla firm sprzedaży bezpośredniej i działających w systemie MLM

Jako jedyni na polskim rynku dysponujemy unikatową ofertą szkoleń dla firm sprzedaży bezpośredniej oraz działających w systemie MLM

w zakresie:

budowania struktur sprzdażowych,

planowania i zarządzania sprzedażą - poziom menedżerski,

planowania i zarządzania sprzedażą - poziom przedstawicieli,

pozyskiwania i profesjonalnej obsługi klienta,

fundamentów pracy w terenie.

 

Dla osób poszukujących pracy lub nowych perspektyw zawodowych

Specjalizujemy się w szkoleniach dla osób poszukujących zatrudnienia

lub zainteresowanych zmianą pracy czy też kierunku kariery zawodowej. Starannie przygotowujemy uczestników do procesów planowania ścieżek kariery zawodowej oraz efektywnego poszukiwania pracy.

    

 
Jeżeli poszukujecie Państwo partnera, który będzie wspierał Was w rozwoju i realizacji celów, zapraszamy do korzystania z naszych usług.
Wspólnie zmienimy Wasze problemy w wyzwania, a porażki przekujemy w sukcesy

 

Nowoczesna Kadra

 

 

 

 

Oferty Pracy
2012.11.26 (2 dni)
Łódź
Efektywny Menedżer
30-31.05.2012 (2 dni)
Łódź
Rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy
06-07.05.2012 (2 dni)
Warszawa
Przywództwo w organizacji i w zespole
Harmonogram szkoleń