ROZWÓJ KOMPETENCJI OSOBISTYCH I ZAWODOWYCH
 • szkolenia otwarte
 • szkolenia zamknięte
ZAPOBIEGANIE DESTRUKCYJNYM ZJAWISKOM
W ŚRODOWISKU PRACY
 • stres
 • mobbing
 • dyskryminacja
 • molestowanie
 • wypalenie zawodowe
 DOSKONALENIE KADR
 • coaching i mentoring biznesowy
 • coaching kariery
WSPARCIE PROCESÓW ZZL
 • doradztwo zzl
 • doradztwo prawne - prawo pracy
 • outplacement
 • "właściwi ludzie na właściwych stanowiskach" - badania, testy dopasowania zwodowego
KOMPLEKSOWE WSPARCIE W PLANOWANIU KARIERY ZAWODOWEJ  I POSZUKIWANIU PRACY
 • planowanie ścieżek edukacyjnych i zawodowych
 • przygotowanie do procesu skutecznego poszukiwania  pracy
 • przygotowanie do zmiany pracy
 • CV i rozmowa rekrutacyjna
 • badanie predyspozycji zawodowych
 • coaching kariery

O nas

        Nowoczesna Kadra to instytucja szkoleniowo-doradcza nowej generacji. Oznacza to, że priorytetem naszej działalności jest integrowanie celów pracodawców i pracobiorców oraz pomoc każdej ze stron w urzeczywistnianiu planów biznesowych i zawodowych. W swoich działaniach skupiamy się na:

 

 • wspieraniu rozwoju kompetencji zawodowych i osobistych kadr menedżerskich i pracowniczych;
 • wspieraniu pracodawców w optymalnym doborze ludzi do stanowisk pracy w myśl zasady "właściwi ludzie na właściwych miejscach";
 • wspieraniu pracodawców w szeroko rozumianym zarzadzaniu zasobami ludzkimi oraz dostarczaniu skutecznych rozwiązań dla wyzwań stojących przed organizacjami w tym obszarze;
 • pomocy osobom pozostającym bez zatrudnienia lub rozważającym zmianę pracy w zaplanowaniu ścieżki kariery zawodowej i przygotowaniu do skutecznego znalezienia satysfakcjonującej pracy.

 

W kompleksie naszych usług oferujemy:

 • szeroką gamę szkoleń wielokierunkowo rozwijających kompetencje menedżerów i pracowników;
 • edukację w zakresie zapobiegania destrukcyjnym zjawiskom w środowisku pracy takim jak: stres, mobbing, molestowanie, dyskryminacja, wypalenie zawodowe;
 • edukację w zakresie interpretowania i praktycznego stosowania prawa pracy;

 

 • coaching menedżerski, sprzedażowy, kariery;
 • mentoring menedżerski;

 

 • outplacement czyli programy pomocy zwalnianym menedżerom i pracownikom w zaplanowaniu i kontynuacji kariery zawodowej;
 • doradztwo w zakresie: efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi; planowania karier oraz prawa pracy;

 

 • badanie predyspozycji zawodowych i dopasowania stanowiskowego pracowników do pełnionych funkcji;
 • audyty: kompetencji oraz zzl;

 

 • szkolenia dla osób poszukujących pracy;
 • szkolenia dla osób planujących zmianę pracy lub kierunku kariery zawodowej;

 

Szkolenia to nasza specjalność

     
 
 • Szkolenia i warsztaty dla organizacji i indywidualnych przedsiębiorców

Specjalizujemy się w szkoleniach ukierunkowanych na rozwój kompetencji osobistych i zawodowych kadr menedżerskich, pracowników merytorycznych i wykonawczych oraz w szkoleniach z zakresu zapobiegania patologicznym zjawiskom w miejscu pracy (stres, wypalenie zawodowe, mobbing, molestowanie, dyskryminacja).

 
     

 

     
 
 • Szkolenia i warsztaty dla firm sprzedaży bezpośredniej i działających w systemie MLM

Jako jedyni na polskim rynku dysponujemy unikatową ofertą szkoleń dla firm sprzedaży bezpośredniej oraz działających w systemie MLM w zakresie:

– budowania struktur sprzdażowych,

– planowania i zarządzania sprzedażą,

– profesjonalnej obsługi klienta.

 
     

 

     
 
 • Szkolenia i doradztwo dla osób poszukujących pracy lub nowych perspektyw zawodowych

Specjalizujemy się w szkoleniach i warsztatach dla osób poszukujących zatrudnienia lub zainteresowanych zmianą pracy czy też kierunku kariery zawodowej - skutecznie przygotowujących uczestników do procesu efektywnego poszukiwania pracy i  planowania ściezki kariery zawodowej.

 
     

 

  

Dlaczego warto korzystać z naszych szkoleń?

Nasze szkolenia posiadaja wysoki walor praktyczny.  Wyselekcjonowane  treści oraz stosowane w procesie szkoleniowym metody ułatwiają przyswajanie oraz transfer zdobytej wiedzy i umiejętności w codzienną praktykę zawodową uczestników. Sprawiają, że uczestnicy osiągają wysoki poziom profesjonalizmu i ponad przeciętne wyniki na zajmowanych stanowiskach. Dynamicznie wzrasta ich motywacja i zaangażowanie w pracę. Następuje rozwój pozytywnych postaw i relacji interpersonalnych. Wymiernie zwiększa się sprawność i skuteczność działania menedżerów oraz harmonijna współpraca pomiędzy kadrą zarządzającą a pracownikami.

 

Niezwykle ważnym uzupełnieniem działalności szkoleniowej jest działalność coachingowa, mentoringowa i doradcza. Posiadamy bogate doświadczenie w doradztwie dla menedżerów w zakresie kierowania zespołami; w doradztwie kariery zawodowej oraz w doradztwie z zakresu prawa pracy. Usprawniamy i doskonalimy procesy zarządzania zasobami ludzkimi poprzez wprowadzanie dobrych praktyk biznesowych, sprawdzonych narzędzi zarządzania oraz pomoc w opracowywaniu i wdrażaniu skutecznych rozwiązań w sytuacjach codziennych i kryzysowych.

Badamy i diagnozujemy potencjał pracowniczy i predyspozycje do pełnienia określonych funkcji stanowiskowych oraz wskazujemy optymalne kierunki rozwoju.

 
Nasze usługi cechuje  kompleksowość i wysoka jakość.

 

Jeżeli poszukujecie Państwo partnera, który będzie aktywnie wspierał Was w rozwoju i realizacji celów  -  zapraszamy do korzystania z naszych usług.

 

Zmieniamy problemy w wyzwania a porażki przekuwamy w sukcesy.

 

Zespół Nowoczesnej Kadry

 

Oferty Pracy
2012.11.26 (2 dni)
Łódź
Efektywny Menedżer
30-31.05.2012 (2 dni)
Łódź
Rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy
06-07.05.2012 (2 dni)
Warszawa
Przywództwo w organizacji i w zespole
Harmonogram szkoleń